Uiteindelik hoop?‎ > ‎Kursus 1‎ > ‎

HJH wk1-Hoofstuk 2 Die Pottebakker en die klei

Dag 2, Wk 1: Hoofstuk 2 HJH

"Die Pottebakker en die klei"

Maar eers Herstelde Huwelik Getuienisse 

geneem uit 

- Hoofstuk 1 -

Niks is by God onmoontlik nie!

"As ons kyk na hulle, Jesus het gesê: 

"Met mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie; 

vir alle dinge is moontlik met God. "Mark 10:27

 

"En Hulle het hom oorwin deur die bloed Lam en van die deur die Woord VAN HULLE GETUIENIS, Hull en het tot die dood toe Hull Lewe not liefgehad." Openbaring 12:11

Die Volgende getuienisse is gevul meth Wonderwerk van mans en boil wat God Sy Woord Gene op het en het gegl data "niks would onmoontlik God" is not! Hull wie 'n herstelde huwelik ervaart het, het verskeie Dinge in gemeen. Almal van Hulle "Verheugt Hull in die Here" Hy het en Hull die "begeertes hart van Hulle Gege". Almal van Hulle het "teen hoop hoop gegl op" toe Hull situasies hopeloos voorgekom het.

Almal van Hulle het die "Goeie Stryd Gestra" en die "wedloop voltooi". Almal van Hulle was not gemotiveerd om deur die "bose oorwin te word no," maar om die "Bose met die Goeie te oorwin." Hull was almal gewillig om "Hull vyande te seen" en vir Hull te "bid wat Hull beledig en vervolg Hulle het ". Almal van Hulle het "die wang gedraai" en die "ekstra washed geloop". Hulle het almal besef data het God "Vriend en familielid van Hulle verwyder" en dit was God wat Hull tot 'n' aanstoot "vir mans gemaakt Hulle het. Hulle het almal verstaan ​​data is not dit 'n mens (man of boil) wil not be, maar "God wil be" wat die "hart sal Draai" van Hulle eggenoot, CPC Hy wil.

Hull almal Verseg om het in die "Vlees" te stry, maar om in die "gees te stry". There was een van Hulle besorgt daaroor om te hulself beskerm not die het maar wat Here Vertrel "regverdig oordeel." Hull vertroue was "in die Here" want die Here is Hull vertroue. Almal prokureurs Hulle het laat gaan (as dit deel van Hulle was toets) omda Hull "liewer onreg sal ly" en "hulleself liewer laat Berowne". Almal "het uit die pad van Gekom ongeregtigheid" Gekom en die "ongelowige toegelaat om te gaan" aangesien Hull "was geroep tot ulcer". Hulle het om Verseg "kwaad virus kwaad vergeld of te n te belediging gee vir 'n belediging." Hulle het almal lief vir gebly Hull eggenote wat EDM Ontras was, want "die liefde vergaan nooit not."

Hierdie is dieselfde reis waarop Here we die in het Gene, 1989. In daardie jaar het ek 'n belofte aan God gemaakt data indien Hy huwelik we met we eggenoot sou Herstal, we Lewe daaraan ek sou wy om te mense van Vertel hom en Sy begeerte Vermois en om te Enigma huwelik Herstal, ongeag die omstandighede. Die Here was getters en het we huwelik Herstal, Herstal skielik, twee jaar later on we egskeiding. (I hit 'n egskeiding!) En daar nou is ek getters besig om met Sy Hulpe liefde, en ondersteuning leiding, die Goeie nuus te versprei data NIKS - Absolue-niks onmoontlik is not the God!

Dit is belangrik om te daarop flight data ons bediening ONTSTAAN ander om het te help wat deur Hull predikante en Vriend Christen Vertel data is Hull situasies HOPELOOS was. Die wat to toe kom ons bediening virus hoop, the eggenote with depots in betrokke egbreuk, of eggenote die het reeds uitgetrek (Baie Keer saam met die ander Persoon ingetrek) of reeds was daar 'n egskeidingsbevel uitgereik, of die egskeidingsaak is al gefinaliseer . 99% com Alleen van Hulle, aangesien Hull eggenote not belangstel om te red die huwelik not inteendeel, Hull is desperaat om uit te kom die huwelik. 95% van die mense wat doen om Hulp aansoek, with Hull is Christene en Meeste is getroud met Christene. Meer and Helfta die mense van hierdie staan ​​in 'n bediening en baie van die mans wat betrokke is ander the boil is not predikante wat net Hull boil kinders en het gelos not, maar ook Hull Gemeente.

As jy, of Enigma iemand wat jy ken, besig is om die vernietiging van Hulle huwelik te ervaart, dan weet Daar is hoop. Lees die wonderlike getuienisse wat net bewys data MEER as God is in staat om te Enigma huwelik Herstal!"I, for getuienisse is my verlustiging, we raadsmanne."

Psalm 119:24


KYK to GOD!

Ek het (het ek with gedink) vir meer as vyf jaar in 'n moeilike huwelik geweest. Dit het gevoel of die Here ons bymekaar gebring het net Soda ons kan mekaar Mart. Alles aan het my man we siek gemaakt. Ek het geen liefde vir hom oorgehad not en con not in sy teenwoordigheid langer Wees not en BESLY not met hom intiem verkeer not.

Ek was uiteindelik with raadop data ek het begin to ETS 'n Uitweg, maar ek het geweet data egskeiding God Haat. Ek het Skrifgedeeltes gesoek en ook van die ander goedkeuring Christene om te wel Skei.

Een aand terwyl ek besig was deur die Woord om te ETS, ek het die Here Gevril vir 'n en teken data huistoe my man sal en com net not met my skoorsoek virus geen not Rede (CPC gewoonlik). Ek het vir die Here Geshe as my man huistoe com en 'n argument ontlok, dan sou dit we teken Wees om' n egskeiding aanhangig te maak die Volgende dag.

Raai wat gebeur toe? I do! My man huistoe Gekom en het 'n argument ontlok en dit was al wat ek nodig Gehad om het te oortuig data we ek die Regt besluit Gene het. Ek het die Saak aanhangig gemaakt en laat hom DITS deur die Polis en 'n Laat dagvaardiging aflewer. My hart was gebroke, want ek het toe besef ek het hom lief, maar ek het sy optrede Geha.

Hy't we dadelilk laat weet hy kan not in dieselfde staat as ek Woon not. Hy het to Florida verhuis, Elke dag maar geskakel om te hoor of hy terug huistoe kan kom. Hy het ook ingestem om te gaan vir berading.

Die Volgende Maandag het ek Gere Policy die prosedure Eersel vertraag Moes word ingestem en het om te gaan vir berading. Maar ek wou terug my man would not die huis Hê not, want ek het not die veranderinge gesien wat ek sou mee tevrede Wees not. Die berading was' n fout! Die berader het ons basies uitgeskop. Hy't ons Vertel ons and is not bereid ons om aan te mekaar verbind en Albee gewillig Wees sal ons om te gee beste not daar geen rede was Waar ons Moes voortgaan hom om te sien not.

Sjoe! Dit was Nogal Karst, maar ek het not Eersel omgegee not! Teen hierdie Week was my hart verhard meer te and Vore. Wat egter die Ergste is, data is ek veronderstel was om 'n geredde, gereinige en Geesvervulde mens te Wees! Ek is die Leier van die in sangbediening ons Church, maar ek con not Eersel we EIE huwelik instand hou not. Is not dit nou 'n Skandia virus Heilig Wees not?!

My man was opgeroep Dienst om te doen in die Weermag en sy alhoewel eenheid not die land sou Verlaat not MOES sy eenheid Dienst doen vir meer as 'n jaar in' n ander eenheid. Die Week wat hy het hom weg was net verder van die Here f laat wegbeweeg, want daar was not eintlik ondersteuning van die manne in sy eenheid not.

On omtrent 'n het jaar Verloop, God begin om het met my te werk oor we huwelik. Ek het om nodig Gehad we huwelik in orde te kry! Aan die begin van 2004 het ek dus begin bid vir ons en huwelik data sou verander my God.

Toe ek uiteindelik begin om het te veg vir ons huwelik, my man besluit het hy wil nou 'n egskeiding he! Ek wou Hê data hy huistoe Moes com, maar hy het meer not belanggestel not. En ek net con dit not verstaan ​​not.

Een aand was besig ek om op te die rond internet ETS virus getuienisse oor huwelike wat was Herstal. Ek het op die RMI "link" geklik en die inleiding gelees. Dit was God wat het met my gepraat! Dit het vir my gevoel ek het die boerpot gewen! Ek het hierdie webwerf werklik as' n teken gesien data huwelik God ons sal Herstal. Ek het dadelik die "Resource Pack" Best would die en 'n omgeegroep aangesluit. Ek con not wag my pakket om te ontvang not - was ek soos 'n kind meth' n Nuwe speelding! Ek het begin onmiddellik die inligting om te lees.

Dit was gedurende hierdie Week wat ek die Here begin ETS en het in die gaping vir ons huwelik gestaan ​​het, dat ek van die "ander boil" uitgevind. Vir wie die boil my man 'n selfoon gekoop waarvan het ek het nooit Moes geweet not. Ek het baie staatgemaak op en RMI we "ePartner". My eerste "ePartner" op het not we gereageer not epic, with ek het dadelik ontmoedig gevoel. Ek het weer 'n versoek vir' n 'ePartner "Gerig en word toe geseën met' n ware vriendin! Ek dank die Here vir haar, want het sy en vir my saam met my gebid wat we gehelp al het deur die tye van Vrees. Sy het we altyd bemoedig.

Sy het om my gehelp heelwat Dinge in perspektief om te sien hierdie "toets" te oorwin. Dit was' n pynvolle Proses, aangesien die Here we begin om het af te en breek my hoe leer om te te vergewe en om te vul we met Sy onvoorwaardelike liefde. N Liefde Wat liefhet in die selfs moeilikste omstandighede. Selfs te van Middel probe! My hart was gevul met onbeskryflike Pyn! Ek het dae aaneen GEHUA en con not eet not, maar ek het gedurig gebid. Ek het gou besef die Here was my besig om te Reinig - 'n pynvolle Proses, maar die BESLY moeite werd!

Elke keer wat ek aan die selfoon wat my man gekoop contraction op het, het gedink, of gehoor lui dit het ek was woedend. Ek het telkens toegelaat data we die vyand oorwin deur middel van die selfoon! Al wat ek con raaksien data was hy gaan van we would Skei om haar te Wees. Hierdie stage op het my man we aanhoudend Vertel data hy terug was by my data en ek moet we do not bekommer oor Dinge not wat ek kan verander not. (The data Feit hy dit vir my Geshe het, het niks verander, want vir al wat ek geweet het, het hy 'n Leuen Vertel.)

Een oggend terwyl ek besig was om te bid (dis voor het ek ontdek RMI), het die Gees we Gelei 1 Petrus 3:1 "Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig Wees. As daar een van julle is met mans wat not die woord van glo God not die mans en sien hoe godvresend julle is en hoe voorbeeldig julle julle Gedra, Hull sal vir Christus gewen kan word deur die gedrag van Hulle vrouens. Sal dit not Eersel virus julle nodig Wees om 'n woord te is not. "Terwyl gelees ek het, het ek terself ter Week verstaan, maar ook not verstaan ​​not. Ek het die Here oor en oor Gevril Wat beteken dit? "Toe ek we hulpmiddels bushes en dit begin Lees, staan ​​Die Antwoord op we Vraag daar!

Leer om te s not n woord TE not, was werklik moeilik! En ja, ek het telkemale GEFA. (Danko Here, the data U vergewensgesind is.) Ek het ook wat dit geleer regtig beteken onderdanig om aan te Wees my man. Die toets was onderdanig om en gehoorsaam aan te Wees my man, terwyl die egskeiding Hängende was, terwyl en die ander ek van het geweet boil.

Toe my man we Vertel data hy not gedink dis moontlik om het te oor ons not begin Voorde Eersel geskei not het, het die Here we gewys data in Hy was Beheer, En dit wel data moontlik was om oor te begin sonder 'n egskeiding. Die Here het my data gewys my man in the hart Sy hand was en Data Hy sy hart sou verander vroeër and wat ek dit sou verwag!

Nada ek RMI is webwerf gevind en het die aanhoudend Here gesoek het, het en my man we are verhouding net hegter geword. Ons het elke dag Saam spandeer. Die Here het we Sy mag in alle situasies getoon.

Die Here het Soviet keer aan we bevestig data Hy sal ons huwelik Herstal, was die selfs al hofdatum geskeduleer virus 25 Mei. Ek het not getwyfel data Hy INSTALLATIONANDUSERMA is om te ons huwelik not red. Ek, we "ePartner 'en' n Goeie vriendin was Geloof vol. Ons het net gewagt manifistasie vir die - die ware teken: kansellasie van die die egskeiding!

Op Sondag Mei 2, het my man we Vertel data hy my liefhet! Prys die Here!

Donderdag 6 en op het hy die Mei Woord Geshe wat ek die heeltyd wou hoor "Ek gaan not met meer voort egskeiding not die." Prys die Here! Hallelujah!

Moedersdag op het hy my oorspronklike troupand virus we teruggegee. Ek het Geshe data nooit ek weer die ring sou dra en hy data as we wou terughê, sou hy vir my 'n Nuwe troupand Moes koop. Toe ring die ek sien, het ek net besef dit is Nuut we genoeg virus. Hy het die ring self weer aan we vinger Gesine. Hy het terug getrek in die huis, wat is opsigself WONDERLIK, want het hy hy Geshe data not wou terugkom to dieselfde woning not. Maar wat kyk net doen God ...

Ek wil elkeen aanmoedig om te vas aan elke belofte hou van die Here, want Hy is INSTALLATIONANDUSERMA getters en om te doen ver bo wat ons verwag of return of kan dink! Vertrel we - ek weet! Moen Moed opgee not - die die eindresultaat is wag en Pyn werd!

Al die beskikbare hulpmiddele is wonderlik, we Maar virus is "God Hoe kan jou huwelik en wil Herstal 'en' n Wyse boil" die mees behulpsaamste. Die twee Boeke ek het gemaakt data we Fout con raaksien en belydenis con doen, change the ranking keer en baie vir ding.

Ek is Dankbaar teenoor vir die Here we "ePartner" wat sy terwyl die tekens van die Herstal we huwelik gesien van het not jaloers geword not het, maar net harder gebid het vir die volkome van Herstal we huwelik. Ek is lief vir jou, Laura, 'n geliefde lewenslange vriendin! Die Here het ook vir jou en huwelik restorasie Below Hy Hy sal doen wat het Geshe. So Wees gereed! Wees gereed! Jou seëning is op pad!

Clarrissa, Beleef 'n herstelde huwelik, van Georgia

'N Huwelik Herstal! Die Here het my Lewe verander!

Gedurende October 2003 het die Ergste moontlik gebeur ding wat 'n mens kan jou verbena: my man 12 jaar van het hy we ingelig data we wil Verlaat. Ek het en verpletter was not geweet wat om te doen not. Desperaatheid uit het ek begin ETS gebid en om iets te kry wat we sal wys nodig wat ek het om te doen om die man wat ek liefhet, terug te shrubs. Ek het the 'n paar weke die "Restore Ministries' webwerf gevind. Ek weet dit wat was die Here we would die tot het webwerf Gelei. Ek het dadelik die "Herstal jou huwelik 'en' n Wyse boil" Best. Wat 'n absolute SEEN! Ek het gelees en tot ek lees meer not con not. Die Here het begin my om te wys ek alles wat wat het gedoen veroorsaak data het my man we Verlaat het. Ek was' n twisgierige boil, geestelik hoogmoedig en arrogant. Die Here het my van we Sondes oortuig en ek het hom om gesmeek we'll help om te verander. Prys die Here, Hy was my genadig en het my Lewe verander!

Soos wat ek aangehou GEBED en het met you, ek het begin agterkom data with my man hart teenoor we begin to Versage het 'n paar maand. Hy het begin om en vir meer gereeld Langer Tye Week would ons huis te spandeer. Teen Kerstyd Die Here het 'n Wonderwerk bewerkstellig. Die Here het my man Gelei om oor te slaap Soda die kinders not Kersdag sonder cv Hoef deur te bring not. Prys die Here. Hierdie to die dag en Weeks loop van die jaar het hy Nuwe begin om al hoe minder Week saam met die ander boil te en spandeer al hoe Week saam met meer en we die kinders. Ons het weer begin kommunikeer and man en boil. On 'n maand het hy hy Geshe data huwelik ons ​​weer' n Kans wou gee aangesien hy not con Yixian data ons net 12 huweliksjare with con vermors not. Hy het ook besef data sy Lewe Sonder ons onderstebo was!

19 February 2004 op het my man terug in getrek ons ​​huis! Ons is besig om te leer om die eerste Here in alles te stel. As ek nou terugkyk, besef ek data was not die Here we Eerste Liefde not. My man was. Ek Moes leer om my man we huwelik en aan die Here oor te gee om te Enigma omekeer beleef. En toe ek doen dit, dit het Gewerk! Die Here is the genadig en liefdevol. Ek dank Hom wat we nog 'n Kans Gege om het te Wees die boil wat ek geroep was om te Wees. Ek bid data elke dag verder seëninge uit sy hand sal bring data en ek weer nooit we Oog van Hom sal afhaal not. We begeerte is hom om te dien Elke van oomblik we Lewe.

Ek wil "Restore Ministries' Bedankt en ook wat we gebedsmaat nooit Moed opgegee het not. Jy het my aangemoedig, ondersteun en wanneer nodig aangespreek. Jy het my gehelp om te Vrees not vol Wees not en om aan te ho glo data we wel man eendag sou terugkeer. Erin mag die Here jou en jou bediening seen. Mag die Here aanhou veilig om jou te ho in sy liefdevolle Sorg.

Yvette, wat 'n herstelde huwelik beleef het in Pennsylvania

Jesus uit het haar huwelik opgewek die dood!

Prys die Here wat my man we verwyder van het twee en vir 'n Halwa jaar soda Hy we aandag con shrubs. My Lewe ou en huwelik Moes Eersel vernietig word SODA die Here begin con om iets nuuts in my Lewe en huwelik te doen.

Ek was 'n Christen-Meisel hey we Lewe Lanka -' n Pinkster gelowige wat elke Sondag Church toe gegaan het maar in dwaasheid ek het elke ander dag we huishouding verwoes. Toe my man in July 2002, we Verlaat het ons for Tiendas huweliksherdenking, Geshe het hy hy sou nooit kom weer terug not. Hy het sy Regula on prokureurs Vriend gegaan wat almal gevoel data in het sy beste sou Belang van Wees om my te Skei en om 'n Nuwe Lewe Sonder we begin te en ons Dogter wat op daardie stage Nege jaar oud was.

Hierdie stage op het ek geweet data ernstig was en hy hy my data wel gaan Verlaat. Ek was desperaat en het ons for senior pastoor virus Hulp gegaan. Hy en het sy boil my net 'n drukkie Gege was en dit al. Ek het to al my kerkvriende gegaan, maar het almal Geshe ek moet net van hom vergeet

Van die oomblik wat my man we Verlaat het, het die die Wete Here in my hart Gesine data Hy we huwelik sou Herstal, maar ek het net geweet not no hoe. Die Here het vir my 11 Johannes Gege: Jesus wek Lasarus op uit die dood.

Ek het geweet Hy het my situasie van verwydering en egskeiding toegelaat die tot eer van Sy Naam. Ek het to verskillende boekwinkels gegaan, insluitend Christelike boekwinkels, not con maar iets wat shrubs handle oor die Herstal van huwelike not. Toe ek het internet op die begin ETS vir 'n Christelike webwerf oor huwelike. Een aand was besig ek om te with huIL terwyl ek het gy. Dit was Abba Vader goddelike ingryping wat my hand vasgehou terwyl het ek het ingetik "restore marriage" en toe die ETS Knopp gedruk het. En resin Die Here - ontdek daar ek dit - RMI webwerf het die we die in gesig gestaar! Ek het sommer hardop geskree en we Dogter geroep com om te kyk wat het haar me gevind. Ons Albee was baie opgewonde, want ek het geweet God Hand was the hierin.


Volgende die dag het ek RMI geskakel en Geshe data ek 'n people wil word en ek het dadelik aangesluit. Ek het boek die BEST "God wil jou kan en huwelik Herstal" en ander ook materiaal, aangesien ek desperaat was. Ek het gehoop teen alle hoop in en ek was gewillig om te doen wat die ookal Here we Gevril het om te doen! Ek het geld not genoeg Gehad not, maar het die aankope gedoen met my kredietkaart - ek sou eerder koop iets wat te doen het met with God koninkryk al sou ek maak Skuld, and geld wat ek sou spandeer op wêreldse begeertes en dan in die Skuld Wees.

Ek het die Here is aangesig gesoek en Hy nader aan het we Gekom, Hy het maar ook in die mense van Week we vervreem op wie ek het staatgemaak. Hy het my verander en geleer slegs om op te hom tye Vertrel in my van Nood not op en mense not.

Die Here we geleer om het te werklik bid - CPC nog te nooit Vore - en ook om te vas. Een van die Dinge Grootste waarvan Hy we bewus gemaakt het om was nooit situasie we met ander mense te bespreek not met maar net Hom. Terwyl ek die Here hieroor gehoorsaam was, was Hy data with getters die Meeste Vriend van we would not die werk Eersel geweet data het weg my man was not.

Here we die en het ons Dogter beskerm. We Hy het 'n liefde vir Sy Woord Gege en nou ETS Sy aangesig ek vir alles in my Lewe. Jesus is not het net we Redder geword not, maar ook Here we kosbare en beste Vriend, die Geliefde van we went. Eer aan Sy kragtige naam: Jesus!

Soos wat ek Sy aangesig gesoek en nader aan het hom beweeg het, het we situasie not verbeter not, maar versleg. My man voortgegaan om het te van we Skei, alhoewel die Muur van Haat afgebreek was. Ek het no 'n prokureur aangestel not, want ek het die heel beste prokureur aan we kant Gehad - Sy naam is Jesus.

Die Here het voor twee maand egskeiding vir die we die Geshe data egskeiding sou deurgaan soda we con man genesing shrubs. Die Here het dit Geshe data Hy sou toelaat, maar ek data "not bang Moes Wees - Ek is the jou." Op daardie stage ulcer wat het die alle Verstand Bowe te gaan van we Besi Gene. Dit het my egter not verhoed voort om te gaan om aan te vas en hou bid teen egskeiding not die. Die egskeiding, Het Goede Dinge the uitgewerk.

Here we die het Weeks hierdie beproewing Soviet Dinge geleer, CPC Data Hy getters bly aan Sy Woord, data Hy genadig en en vol liefde is. Die hulpmiddels van het die RMI Here gebruik. Hulpmiddels SOOS "God wil jou kan en huwelik Herstal", "Die Wyse boil" werkboek en al die "Be Encouraged" videos. Ek Beve elkeen van hierdie hulpmiddels aan virus almal - hierdie hulpmiddels het 'n groot roll gespeel in my begeerte we huwelik om te Herstal. Ek het geweet data wat die Here vir jou het gedoen Liew Erin, Hy virus we con ook doen.

Die twee en 'n Halwa jaar was moeilik, not net virus we do not maar ook vir ons dogtertjie. Om uit te vind van die ander boil was baie moeilik - ek het hopeloos gevoel want ek was not meer Wettig sy not boil. Ek con net would die Here huIL. We Dogter het baie siek geword aangesien ek not die nodige Inköp con bekostig - ek het die Goedkoopste gevriesde pizza gekoop en toe sy word siek daarvan. Ek het haar haar pa would afgelaai voor ek gaan werk toe Moes. Hy het later we die dag en geskakel Gevril wat ek haar die Vorige aand Gege om het te eet. Ek het toe Geshe "pizza". Gevril Hy het waar ek het dit gekry en ek het hom Geshe toe was hy en baie kwaad. Ek het hom glad not geantwoord. Ek het net to die beledigings geluister en Geshe data ek sal Volgende Keer beter doen.

Ek het on my Vader gegaan GEHUA en en my hart leeg gemaakt by Hom. Ek het vir hom Geshe: "Hy was to die ander boil besig om uit te eet would 'n duur restaurant in die dorp, hy con Goeie HEILS bekostig kos, hy kan duur uitstappies bekostig, games en ek is besig om te doen die beste vir ons kosbare Dogter, Volgens hom maar dit is goed not genoeg not. Here, ek is van die boil sy jeug. Ek het hom gehelp deur Kollege om te kom en hom gehelp om te sy doktorsgraad Beha. Maar nou is ek vir niks ref no. " Ek het vir die Here Geshe ek gee vir niks meer om Enigma iemand not anders - ek wil net vir hom in my Lewe He. Hy het my vasgehou en Geshe "binnekort sal die slegte afgesny word vernietig word en en en jy sal ingaan die land oorwin." Soos Hy hierdie belofte we gefluister aan het, het ek aan die slaap Gevalia.

Die keerpunt in Herstal ons het Gekom God toegelaat toe ek het om te God Wees en het hom net liefgehad. En ek het hom Gevril om te Genada we die we Nuwe gee om lief te man Hê met Sy onvoorwaardelike liefde. Die Here het my man Op 'n punt gebring waar vir niks meer uitgewerk het hom not. Hy was ongelukkig meth die ander boil, by sy werk, Here we want het 'n Muur om hom Gesine soda would not hy sy geliefdes con uitkom deur of Hull oorgeneem con word not. En toe con hy is "Ek sal terugkeer to die boil van we jeug, we want dis virus beter."

Dit was Woord wat sy hy aan het in my Geshe Junie toe hy my Dogter genooi ons en het ons for somerhuis. Hy't we ingelig hy het die verhouding meth die ander boil verbreek en vir haar Vertel hy het nog eintlik heeltyd 'n ander boil Gehad, iemand wat sy beste Vriend, en sielsmaat is. Data hy en haar baie liefhet. Toe return ek hom: "En wie is die boil?" Hy het on my gedraai en met liefde in sy OE geantwoord: "Die boil is jy." Hy het ook Geshe: "Jy is die beste. En ek ek weet not Waar het iets anders gesoek not. "Ek het die Geloof Here in my gees terwyl hy hierdie Woord Geshe het!

Op Woensdag 7 Julie tussen 2h 3h en het die die oggend Here we wakker gemaakt om te bid. Ek het die Gevril Here: "Vir wie en wat moet ek bid?" Weeks hierdie pad beproewing van het die Here we dikwels in die middel van die nag wakker gemaakt om vir 'n spesifieke Persoon of situasie te bid. Die Here het ek al geweet data altyd die Volgende vrae sou vrae "vir wie waar en en wat, moet ek bid Here? En moet ek nou bid of dit kan ek wag tot heeltemal wakker is? "Die Here wen altyd.

In elk Gevalia, daardie nag Hy het Geshe: "Bid vir jou man with verlossing." En ek return toe "Verlossing van wat?" En HY Antwoord us, "Van vyand die." So ek het half deur die slaap begin bid Here tot die op 'n stage Geshe het "Hou op met bid, net hou maar aan om te My Loof en en te resin dank, want ek het hom verlos van die land van die vyand en ek sal hom om huistoe bring in veiligheid te Vrede en leef. "

Teen ongeveer 7:00 ek het begin gereed gemaakt deur die huis en skoon netjies te maak - ek was so opgewonde. Toe ek we dogtertjie return gereed om te maak, we return sy: "Is me Oraa?" "I, ek is" ek het haar geantwoord. En haar ek Vertel toe Policy die Here we wakker gemaakt om het te with Hy bring haar pa vandag huistoe, want Die Here het hom verlos van die land van die vyand!

Teen ongeveer 9:00 het my man geskakel we Dogter en het geantwoord. Hy TOE "Ek moet jou met me praat." Geantwoord Toe ek het hy is: "Ek het jou regtig nodig. Sal jy kom en asseblief huistoe we bring?. "Hy het van sy woonplek geskakel. Toe ek die Foon neersit, ek het begin om te Die Here Loof en te resin deur saam met my Dogter en hond op af en rond en te te spring Juigne!

Die oproep Gery en ek het my man gaan haal huistoe om te kom. Hy het die verhuurder geskakel en sy contraction opgegee, alhoewel hy vir 'n ekstra maand Moes Huur beta. Hy het ook sy Familia Gebel en Vertel data ons bymekaar is. Ek weet wat dis Die Here het hom huistoe gebring - dis is not deur we toedoen not. Die Here het al die veranderinge in my aangebring en Lewe Hy sal voortgaan om my te verander the Sy beeld. Eer en lof com Hom toe. Eer ek hom. Danko Jesus virus in opoffering - nog 'n huwelik is Herstal!

Daisy, in 'n herstelde huwelik, van Wisconsin

Liew Leser

Dit verskaf we Vreugde Soviet om hierdie maand the getuienis aan julle bekend te stel. Here hou not die op om te verras we met wie Hy is not. Hy is' n soewereine God. Dis nou amps twee jaar terug Lisa gesien wat ek het ons Church would be 4DE Julie verrigtinge toe sy we Vertel data Die Here het haar huwelik Herstal het!

Een oggend the Church was besig ek om te wag vir 'n boil wat ek sou ontmoet om haar' n copies van die "RYM boek te gee. Terwyl ek wag staan ​​en het een van die altarwerkers geweet wat het van ons we getuienis en bediening 'n boil on my gebring Geshe wat het sy wil graag met my praat. Lisa Maar het not gepraat not-sy het net met haar kick onderstebo gestaan ​​en huIL. Ek haar neem toe Hand In My Myne en haar begin meth gesels oor God wat haar graag wil help graag en haar huwelik wil Herstal with en baie ander Dinge wat deur die Heilige Gees we gepraat het.

Hoe meer gepraat ek het hoe meer het haar Trane gedrup, op my hand en Voet. Ek het saam met haar gebid en toe Geshe alhoewel ek vir die anders iemand RYM gebring het boek Saam, ek besef Die Here het geweet Lisa Policy die het boek nodig Gehad. Sy het steeds GEHUA en het ons mekaar gedruk toe en ek het haar weer not gesien not.

N Look hands later, het ons pastoor Vertel van 'n boil wie is huwelik Herstal is, nada vir haar man was spring weg. Alhoewel ek met in Baie ons praat oor die Kerk van Herstal huwelike (woon ons' n baie Groot Kerk should), ek het net geweet boil moet die "sy" Wees. Maand Verby gegaan en het elke keer as ek aan het haar gedink, ek het die Gevril Here we aan om dit te dit openbaar of Lisa huwelik was wat was Herstal. Ek het haar geweet ek sal nooit kan vind not, want not geweet ek het hoe lyk not sy - sy het die heeltyd wat het ons gepraat kick onderstebo gestaan.

Twee jaar het Geled Lisa on my Gekom en haar Geshe huwelik is Herstal!

Van daardie Week f is ek geseënd Lisa om en voor haar man in die Kerk te sien sit. Een Keer het ek Hull ontmoet the 'n Dienst en ek het' n punt daarvan myself gemaakt om aan te voor haar man Stel. Lisa het effe Eersel bekommerd gelyk omda sy data was bang ek sou Noem hoe ons mekaar ken, maar ek was opgewonde the net om die hand te SKUD van 'n Wonderwerk!

Jy sal geseënd Wees on haar getuienis om te luister vandag. Erin- Hoofstuk 2 - 

Die Pottebakker en die klei  

. . . U is ons vader, Here,

ons is Klei U en het ons gevorm,

ons is almal die werk van At Hand.

-Jes. 64:8

 

Wanneer ons deur 'n krisis gaan ons in huwelik, is the maklik om dit op ons eggenoot the Fouta, en wat hy ons doen aan te konsentreer. Hoewel, brine and wat u doen dit, dit sal in moeilik en vind nooit tot com oorwinning not. Ons leer in hoofstuk 8, "Gewen Sonder 'n Woord" data in eggenoot not die vyand is not.

Laat ons in hierdie hoofstuk leer, data baie God Keer, not besig is om te ons eggenote verander not (Hull houding of gedrag) omda God hierdie Dinge wat ons pla, gebruik om ons for Sy EIE Beeld te vorm. Hoewel, as classical ons, omda ons eerder wil Hê God of moet iets anders iemand gebruik, en ons not eggenote, om ons te vorm not, dan sal ons vir die in spring Lank woestyn ronddwaal!

Verwyt at hom wat u gevorm het? '"Ellende wag vir hom wat die Een verwyt hom gevorm wat het' n potskerf tussen potskerwe van Klei. Durf Die kleine Een vir die wat dit vorm that: 'Wat maak jy?' Durf gemaakt wat jy het van jou is: 'Hy kan sy not hande gebruik not!' "(Jes. 45:9). Laat God, God Wees. Insted daarvan data ons murmureer oor "hoe" en "wie" Hy gebruik om ons te verander, moet ons God resin virus Sy getrouheid! Hy is vasberade om van with 'n uitverkore vat te maak, reg virus Sy EIE gebruik.

Maar jy verstaan ​​not. Baie vrouens Vertel my data "ek net not verstaan ​​not" as ek Hull probeer aanmoedig of Troost! Eintlik verstaan ​​ek baie goed, maar Hull is reg-niemand behalwe Jesus kan heeltemal verstaan ​​waardeur Hull gaan not. "Julle is agterstevoor met alles, ASOFT die pottebaker Die kleine is. Die maaksel not kan mos van Sy macros: 'Hy het we do not gemaakt not'; die kleipot not kan mos van die pottebakker is: 'Hy weet wat hy not doen not' "(Jes. 29:16). Praat met Hom oor in omstandighede en laat Hy virus in gemoedsrus gee. Hy weet wat die beste vir u is, with werk saam met Hom.

Jy Sy is in hand. "'Soos Klei pottebakker die in the hand, with julle is in My hand'" (Jer. 18:6). Gee in dit not gemoedsrus om te weet data in the Hande in God is not it? Al is in eggenoot hy gee not a virus at om not, as of hy hy OPTREAL ASOFT not Omgeo not die Here gee om. Wie anders het u nodig? Die waarheid, data for eggenoot wel Omgeo.


God is Voorskrif

God het 'n voorskrif vir die geneesing van' n of our n Gesina. Hy is as "My volk wie oor My Naam is uitgeroep toon take en en bid to return we wil en terug Draai van Hulle bose wee f, Ek sal luister uit die hemel en Hull Hull probe vergewe en laat Herstal land" (2 Kron . 7:14).

God is vir ons, and data ons nederig is, as ons sal bid for sal hom toe gaan en wegdraai van ons bose Sondes, dan, with God Hy sal hoor: hoor, vergewe en u genees. Insted, volg ons "Raad van die die goddeloses" (Ps. 1:1) en "STEL ons ons vertroue in smaller" (Jer. 17:5), nou dra-ons die gevolg goedkoop Raad vir wonde! "Hulle het goedkoop Raad vir die wonde van we volk" (Jer. 8:11). "Hulle het 'n goedkoop Raad vir die wonde van we volk. Hull net: 'Everything is reg! Everything is reg! ' Maar niks reg is not "(Jer. 6:14).

No hulself moet vir meer Lewe not. "En Hy het vir almal gesterwe soda Dié wat Lewe, not vir meer moet hulself Lewe not, maar wat vir hom virus Hull gesterf en het uit die dood is opgewek" (2 Cor. 5:15).Net die Nederige

Wees nederig. Eiewys, hoogmoedige mense verstaan ​​God is Woord, sonder om te Sy Gees ken, maar om te God intiem ken moet ons nederig Wees!

Nederigheid sal beproef word. "Hy het dit gedoen om jou te laat word nederig en om jou op die proef te stel soda Hy kan jy weet wat dink of en jy sal sy gebooie gehoorsaam of not" (Deut. 8:2).

Nederigheid sal in red. "Wanneer mense en val jy return data Hulle opgetel word, God sal Hull, die ootmoediges, red" (Job 22:29).

Nederigheid gee Nuwe Moed. "For gesmeek van het die die hulpeloses gehoor, Here. For gee Hull Nuwe Moed. For verhoor Hull GEBED "(Ps. 10:17).

Nederige smaller hall Hy oorlaai met Goeie gawes. "Kragtige Dade Hy het met sy arms verrig: hoogmoediges in Hull eiewaan Hy het uitmekaar gejaag; maghebbers Hy het van Trone afgeruk en geringes verhoog; behoeftiges oorlaai Hy het met Goeie gawes en rykes met Lee hande weggestuur "(Luke 1:52).

Net nederiges sal die die Genada Gege word wat het Hull nodig. "Maar wat die Genada Hy gee, is nog groter. Daar is Hy: "'GOD WEERSTAAN HOOGMOEDIGES, MAAR AAN DIE NEDERIGES GEE HY Genada.' Onderwerp julle dan aan God. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en Hy sal julle verhoog "(as. 4:6, 10).

Nederigheid whom God is deur om te Gees ken. "He Slotte: Wees almal eengesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig" (1 Pet. 3:8). Sal jou valse nederigheid betoog in 'n eiegeregtige houding.

Geestelike Opgeblasenheid. Meer and die Helfta van die mense wat ons for bediening toe Draai om Hulpe vertoon 'n geestelike opgeblasenheid of eiegeregtigheid. Dit is ek waarna verwys as' n Fariseër gees. Dames, dit is so gevaarlik. Dit sal voorkom data huwelik God in Herstal, en dit is Juis die Rede Hoek at eggenoot weggedryf word.

God aan het in my Sy Woord gewys data net stroef Jesus, Krit was en Gekan teen een stel individual die Fariseërs! En ek was een van Hulle! Ek is jammer om te with data gaans daar te veel Christen vrouens is wat voorgee data is geestelik Hull, eintlik maar aan die binnekant vuil is. Daar is baie vrouens wat net Hull eggenote the Sondes raaksien en vergeet van Hulle EIE Sondes. Dames, was ek dit! Ek het to my eggenoot gekyk en sy Sondes van egbreuk gesien. Hoewel, niemand het we geestelike opgeblasenheid, bedrieglikheid of my stryerigheid raakgesien not.

Ander we gesien het, en ek het myself gesien and die "arme slagoffer" wat deur we eggenoot Verlaat en bedrieg is. Maar ek, in my eiegeregtigheid was gewillig om te vergewe. Ek was die een wat desperaat, die gebroke Gesina bymekaar probeer hou het, die een wat meth operations arms gewagt het om te vergewe my man "die sondaar," wanneer hy sy tot sinne sou kom, vergifnis sou sou terug return en Keer vanaf Verre die Lande! Skrifgeleerde, Fariseër!

Indien u met hierdie sondigheid en hoogmoedige gesindheid kan identifiseer, as dit u is, u wil ek smeek om op die grond neer te val God voor en hom om te return te genees van hierdie gesindheid. Hierdie gesindheid sal in verhinder restorasie om te kom tot en met God in verhouding beïnvloed.

Bid! Begin deur te bid Psalm 51:2-4: "Was my van skoon we Skuld, Reinig we probe van! I, we ken oortredinge ek en van we probe bly ek altyd bewus. Teen In gesondig Alleen het ek, ek het wat gedoen verkeerd is in U Oe. For uitspraak is en dus reg u oordeel regverdig. "Daar is baie meer oor GEBED in die laaste twee hoofstukke van hierdie Boek.

We wil return to. "As. . . My Volk wie oor My Naam is uitgeroep toon take en en bid to return we wil en terug Draai van Hulle bose wee f, Ek sal luister uit die hemel en Hull Hull probe vergewe en laat Herstal land "(2 Kron. 7:13 ). "Soek Hulp en beskerming would die Here, ETS gedurig Sy teenwoordigheid" (1 Kron. 16:11). "Ek gaan we in my woonplek terugtrek totd Hull Skuld Bels en We wil return to. In Hulle Hulle sal nood My Hulp com return "(Hos. 5:15).

Gestraal van Hulle het blydskap. "Die wat swaar shrubs, Siena op at hom en page VAN blydskap, Hull no word teleurgestel in Hull verwagtinge not" (Ps. 34:5). Return to the Sy wil! Baie mense begeer God with hand (Hy wat vir "we" kan doen). Maar die mense wat God is gesig ETS sal tot alle Dinge INSTALA Wees!

Draai terug van with bose Wee f. "As. . . My Volk wie oor My Naam is uitgeroep toon take en en bid to return we wil en terug Draai van Hulle bose wee f, Ek sal luister uit die hemel en Hull Hull probe vergewe en laat Herstal land "(2 Kron. 7:13 ). U kan not die Bybel net uit u kick ken not, in moet die Bybel uitleef, en dit in die dieptes hart van at Berea. Om die full impact hammer van die Bybel te ervaart, moet ons ons lewens oorgee aan die Heilige Gees. Ons moet bereid Wees gevorm om te word deur God. Ons moet deur die Heilige Gees Gelei word.

Gehoorsaamheid is beter as offerande. "Nah, gehoorsaamheid is beter as offerande, om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid net is the erg and die probe van waarsêery; eiesinnigheid net with erg and die bedrog van afgodery "(1 Sam. 15:22). Weet wat u die Regt ding om te doen, maar dit nogsteeds doen for you? Wees gehoorsaam! "As iemand weet wat die Regt ding is om te doen, en hy dit doen not, is dit probe" (as. 4:17).


Ek sal My Gee Gees ins

Ek sal My Gee Gees ins. As in Lewe deur die Heilige Gees beheers word, sal dit for help om te not sondig not en voorkom data in swig voor begeertes. Return Policy God Sy Gee Gees ins. Sommer nou dadelik! "Ek sal we julle Gee Gees in Ek sal en maak data julle Volgens we voorskrifte leef en we bepalings gehoorsaam en Nakom" (Eseg. 36:27). "Wat ek Bedo, is dit: Laat Jou Lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur not" (Gal. 5:16). (Vir meer inligting oor "Die Gees van God," KYK of luister to die "Be Encouraged" Cassette of the video's. Wanneer in Eersel "gevul" is, sal in Krag Hê soos nog nooit vantevore not for sal kan deurdruk to oorwinning! )

Bid. "As. . . My Volk wie oor My Naam is uitgeroep toon take en bid "(2 Kron. 7:13-16). By Restore Ministries wie het baie vrouens the eggenote egbreuk gepleeg het gebid Policy die ander vrouens (AV) is "baarmoeders gesluit word." ALMAL was gesluit, behalwe een. God het hierdie Nuwe babatjie gebruik om die gebroke Gesina te Herstal.

Ons kan op God en staatmaak God Vertrel want. . . "Ons data weet alles God who Goede laat meewerk virus Dié Hom liefhet wat, wat die Hy Lank Tevor Verky het" (Rom. 8:28).

Watter "Voorwaardes" Is Nodig Gehoor om te Word?

Begeertes aan u passport would be God Wil. Jesus is the belofte gebaseer op hierdie voorwaarde: "As julle in My bly en My Woord in julle, return dan wat net wil julle Hê en julle sal dit kry" (Joh. 15:7). Waaneer HART in Jesus rus vind, wanneer u wil gesentreer is op Sy wil dan het virus in God werklik God gemaakt van in Lewe. U kan en weet wat wil be with God, Sy Woord deur te ken. Dit is God WENS the data in huwelik genees word. Hy Haat egskeiding en wil graag Hê data ons versoen Moet Wees met mekaar, hoewel voorwaardes Hy het.

Die voorwaardes vir elke gawe. Belofte God Elke van het ax voorwaardes nagekom wat moet word. Baie aanspraak op maak 'n gedeelte Bybel van die, (die belofte) Weier maar om te to die voorwaarde luister.

Voorwaarde: "Glo in die Here Jesus. . . "

Belofte: "en jy sal Gered word" (Han. 16:31).

Voorwaarde: "Vind Vreugde jou in die Here. . . "

Belofte: "En Hy sal jou jou hart gee wat begeer" (Ps. 37:4).

Voorwaarde: "Gee leiding aan 'n jongmens oor hoe hy moet leef. . . "

Belofte: "En hy and hy sal ook al oud is not daarvan afwyk not" (Spr. 22:6).

Voorwaarde: Eerstens, "virus Dié wat God liefhet. . . "En tweedens". . . Dié wat sy Volgens besluit geroep is. "

Belofte: "Ons data weet alles God who Goede laat meewerk. . . "(Rom. 8:28).


Trane is Kosbaar jou vir hom

On wie moet ons gaan ons and huIL? Mans Blyk ons om te Trane Haat. Dit is Hull axes omda not weet wat om te maak as' n boil huIL not, of EDM omda vrouens Trane with dikwels gebruik om te mans manupileer data ver van Hulle nou ons staan. Die Feit data God 'n jaloerse God is en aan data at Trane Hom behoort, kan die Rede Wees Waar ons eggenote soms onbetrokke is oor ons Trane. "Dan sal jy Roep, en Die Antwoord Here sal, sal jy om Hulp Roep, en Hy Sal: 'Hier is Ek'" (Jes. 58:9). "Moen hou op om die Here God ons vir ons om te Hulp smeek not soda Hy ons uit die mag van die Filistyne red kan" (1 Sam. 7:8).

Die oorwinning langer sal vat in die werklikheid om te manifesteer: maar ons hoop is dit wat ons not kan sien not. Dit beteken data ons Geloof in God moet he. Roep alleenlik uit for God, not for eggenoot not! Net God het die in omstandighede Mag om te verander!

My Trane. "Ek is uitgeput van verdriet, ek huIL nag deur die hey, ek deurweek bed we met Trane" (Ps. 6:6). "Dag en nag is ek in Trane want sonder OPhone is Hull virus us" (Ps. 42:3). "In my op het Trane gel. In U Boek staan ​​Hull opgeteken "(Ps. 56:8). "Wie met Trane Saai, sal die oes met gejuig inbring" (Ps. 126:5). "'Maar nou die is Here:' Kom met julle hele hart terug on My toe, vas, Huila en treur! '" (Cf. Joel 2:12). Om 'n meer intieme verhouding met God te he, whom besoek ons webblad Elke oggend die daaglikse bybelstudie om te lees wat spesiaal geskryf virus is Dié van ons wat in' n huwelikskrisis is.

Trane uitroep, weeklaag en huIL. Bybel U moet en neerskryf opsoek verse, verse wat u sal help verstaan ​​data in opreg, suiwer en eerlik Moet Wees Wanner with the God Roep (Veral and bid for the virus at the Redding eggenoot of OM in gebroke huwelik te Herstal). Terwyl u die Bybel deurlees, merk daardie version wat u hart Roer, en memoriseer Hull terwyl for bid, op at Knie, voor die Here. Ons word Geshe om te bid, om uit te to God Roep.

Persoonlike verbintenis: God om toe te laat om my te verander . "Gebaseer op wat ek het uit geleer God is Woord, verbind we ek kan soda Hy we verander deur Enigma metode of mens van Sy keus te gebruik. Ek sal daarop focus om te myself verander Pleks van my ander rondom eggenoot of us." 

If you are ready to make this commitment to God, by  CLICKING HERE  've agreed, 

and are ready to document this part of your Restoration Journey in the "What I Learned" form.